Suche
  • Är Personalvertriedung

Quarantaine - 𝗙𝗿𝗼𝗻𝘁𝗮𝗹𝗶𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗱𝗲́𝗶 𝗮𝗺 𝗔𝘂𝘀𝗹𝗮𝗻𝗱 𝘄𝘂𝗻𝗻𝗲𝗻

D'CNS erkennt Certificate fir eng mise en #quarantaine oder #isolement just dann un, wann se vun engem Dokter oder vun den zoustännegen Autoritéiten no de Virschrëfte vun dem jeeweilege Land ausgestallt goufen.


Wéinst der aktueller Situatioun, wäert CNS keng Avertissementer géigeniwwer vu Leit ausschwätzen déi hir Certificaten net innerhalb vun de virgeschriwwenen Délaie kënnen areechen.

8 Ansichten0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

(Publikation der RH, in Abstimmung mit der Personaldelegation) Wie von den politischen Instanzen angekündigt, laufen die COVID-spezifischen Bestimmungen zur Telearbeit am 30. Juni 2022 aus. Das System

Am 7. Juli 2022 organisiert der OGBL eine Sitzung der Tarifkommission des Krankenhaussektors. In dieser Sitzung wird das Verhandlungsresultat von den Verhandlungsführern allen Delegierten der tarifgeb