Suche
  • Är Personalvertriedung

Hei nach eng Informatioun zu den Primen ...

Aktualisiert: 6. Mai 2021

Hei nach eng Informatioun zu den Primen dei d’Personal vun der FHL fir d’Joëren 2018,2019 an 2020 ausbëzuelt kritt :


- Personal waat zu deem Zaitpunkt am Congé parental, am Reclassement, oder Congé sans solde asw war, kritt d’Prime just op de Brut vum Joeresgehalt waat dësen vum CHNP bezuelt kruut, berechent.


- Personal waat elo an der Rent ass oder nët (méi) aktiv am CHNP schafft, kritt d’Prime fir daat, oder dei Joeren dei dësen nach am Chnp geschafft huet ausbezuelt. Den Modellbréif ass op eisem Site CHNP.org ze fannen an muss un Personalbüro geschëckt gin. Dei zousätzlëch Steierkaart brauch elo nach nët matgeschëckt ze gin. Am Laaf vum Joër kritt een e Courrier vum Personalbüro, wou dann weider Informatiounen werten stoen. D’Ausbezuelung vun der Prime fir Leit dei nët mei am CHNP schaffen wert reicht Enn 2021 sin.

157 Ansichten0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Seit vielen Jahren besteht bei Akteuren in Luxemburg der Wunsch, künstlerische Therapieberufe reglementieren zu lassen. um die Interessen der Leistungsempfänger gesichert zu wissen. die künstlerischen

Auch in Luxemburg wird der Mangel an Fachkräften im Gesundheitsbereich immer deutlicher, so wie in der "État des lieux des professions médicales et des professions de santé au Luxembourg" vorhergesagt