Suche
  • Är Personalvertriedung

Aufruf der Gewerkschaften und Berufsorganisationen

Hier dazu der OGBL in einer Videobotschaft:


11 Ansichten0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

OPRUFF UN ALL D’GESONDHEETSBERUFFLER

Opruff vum OGBL, 27. Mee 2021 Fir d’Zukunft vun eisen Ausbildungen! Fir d’Zukunft vun eise Beruffer! Den 3. Mee huet eis Regierung eng Reform vun der Ausbildung vun de Gesondheetsberuffer zu Lëtzebue